USB

Thiết bị lưu trữ USB 2.0 – Kingston. Bảo hành 24 tháng

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston, tốc độ đọc 90MB/s. Bảo hành 24 tháng.

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston, tốc độ đọc 90MB/s. Bảo hành 24 tháng.

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston. Bảo hành 24 tháng

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston. Bảo hành 24 tháng

Thiết bị lưu trữ USB 2.0 – Kingston. Bảo hành 24 tháng

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston

Thiết bị lưu trữ USB 3.0 – Kingston

USB 2.0 Kingston DataTraveler DT101 G2

Showing 1 – 12 of 21 results