HDD Laptop

Ổ cứng gắn trong dành cho notebook – Sata 3 – 5400rpm – 8MB – 2.5″

ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 3 – 16MB Cache – 2.5″ – Intellipower

ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 2 – 5400rpm – 8MB

ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 3 – 24/7 – 16MB Cache – 2.5″ – Intellipower

ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 3 – 5400rpm – 8MB Cache – 2.5″. Bảo hành 12 tháng

Ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 3 – 5400rpm – 16MB Cache – 2.5″

Ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 3 – 5400rpm – 8MB

Ổ cứng gắn trong dành cho Notebook – Sata 3 – 7200rpm – 8MB

Sata3 (6Gb/s) – 7200Rpm, Cache 32M (7mm)

Hiển thị tất cả 9 kết quả